September 2020

Bridge Alfa by YouNick Mint invests in us!

We are delighted to let you know that we secured new funds. Details below.

Program and project: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – BRIdge Alfa, Bridge Alfa by YouNick Mint – COAT-IT “Nanoadditives based on cerium, zirconium and silica for the preparation of metallic coatings”

Beneficiary: coat-it sp. z o.o.    Project cost: 1 000 000 pln    Funds: 800 000 pln   Time: 2020-2022

Project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Smart Growth program. Project developed as a part of the National Center for Research and Development competition: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – BRIdge Alfa.

 

Nazwa programu i projektu: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –  BRIdge Alfa, Bridge Alfa by YouNick Mint – COAT-IT „Nanododatki na bazie związków ceru, cyrkonu i krzemu do otrzymywania metalicznych powłok specjalistycznych”

Nazwa beneficjenta: coat-it sp. z o.o.  Wartość projektu: 1 000 000 pln  Wartość dofinansowania: 800 000 pln  Okres realizacji: 2020-2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Menu